boonrod.com | curriculum vitae


  CV-Swe.doc (186 kB)


Namn:    Martin Boonrod Johansson
Födelseår:    3:e september, 1981
Födelseort/land:    Bankok/Thailand
Nationalitet: Svensk
Civilstånd: Sambo
Bosatt:    Solna (SE-170 69)
Adress: Honnörsgatan 25, 3tr
Telefon: (+46)73-719 34 03
E-Mail: skriv till mig
Arbetsgivare:    Hewlett Packard
Yrke:    Sales Specialist
Affärsområde: Storage
Certifieringar: mina certifieringar                    

Vänligen scrolla ner för korta beskrivningar av vad jag gjort tidigare och även om vad jag gör idag.

ò   ò   ò